Foreningen:

Ravnebjerg Forsamlingshus er en forening med ca. 100 medlemmer.

Da huset blev bygget i 1905, blev der tegnet andele blandt de lokale borgere med de fordele og ulemper, som et andelsselskab indebærer, men nu fungerer det som enhver anden forening uden risiko for medlemmerne.

Årligt medlemsbidrag er på 250 kr. Hvis man ønsker medlemsskab og vil være med til at støtte det lokale, kan henvendelse ske til formand, kasserer eller en anden fra bestyrelsen.

Huset fungerer som lokalt samlingspunkt i Ravnebjerg, men udlejes også til private arrangementer.

 

 

Vedligeholdelse og driften af huset varetages af bestyrelsen, der nu samarbejder med en kogekone/tjener, der kan være behjælpelig med private fester og sammenkomster i huset.

Se mere under punktet Leje af huset.

 

Foreningen har flere forskellige arrangementer årligt - se under aktiviteter.

 

Huset er medlem af Sammenslutningen af Danske Forsamlingshuse, der har egen hjemmeside. Klik på linket her og se mere. Her findes foreningens vedtægter, bestyrelsens sammensætning, basisoplysninger om huset m.m.

 

Ny bestyrelse 2014:

Formand:  Ole Knudsen tlf. 22315777

Næstfmd:  Jakob Roland tlf. 51244993

Kasserer:  Bjarne Gervig tlf. 26286596 - 65968005 - vedrørende udlejning

Best.medl: Poul D. Hansen tlf. 6596 7301 -40214601

Best.medl: Kent Larsen tlf. 31336763

Best.medl: Kurt Jørgensen tlf. 6596 7925

Best.medl: Benedikte Jeppesen tlf. 2489 9544

Suppl: Erik Jepsen tlf. 65941553 - 20761553

Suppl: Dorthe Præstekjær tlf. 2868 2165