GENERALFORSAMLING i huset i onsdag d. 11. marts 2020: kl. 18:30

Holdes sammen med Generalforsamling i Beboerforeningen i Ravnebjerg

Indbydelse udsendes snarest.

Tilmelding til spisning på mail til@ravnebjergforsamlingshus.dk

Bestyrelsen